Η ομοιοπαθητική είναι μια εναλλακτική θεραπεία, η οποία προτάθηκε από τον Γερμανό SAMUEL HAHNEMAN στα τέλη του 1700, με αρχές του 1800.

Η θεωρία του, στηρίζεται στην βάση, ότι τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Δηλαδή, αν μια ουσία χορηγούμενη στον οργανισμό, δημιουργεί συμπτώματα όμοια με τα συμπτώματα μιας ασθένειας, τότε η ουσία αυτή, μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια.

Οι ουσίες αυτές, διαλύονται (σε νερό ή οινόπνευμα) και αναταράσσονται βίαια. Τα διαλύματα αυτά στη συνεχεία αραιώνονται (δυναμοποιούνται) πολλές φορές έως του φτάσουμε στην επιθυμητή αναλογία (δυναμοποίηση). Τα διαλύματα αυτά, είναι της τάξεως του 1|1000000000 και πρακτικά υπολείπονται παρενεργειών.

Η ομοιοπαθητική, έχει παρουσιάσει σοβαρά αποτελέσματα σε διάφορες ασθένειες, γι αυτό το λόγο έχει αναγνωρισθεί και από πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας (Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο κλπ). Ένας από τους μεγάλους δασκάλους της ομοιοπαθητικής, με παγκόσμια εμβέλεια, είναι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ (ζακυνθινής καταγωγής).

Άλλες εναλλακτικές θεραπείες είναι, βελονισμός, τα ανθίσματα κλπ

Το φαρμακείο μας, εξυπηρετεί ομοιοπαθητικά συνεργαζόμενο με ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα εργαστήρια (ευρωπαϊκών προδιαγραφών) στην Ελλάδα.