Είναι τα φάρμακα που φτιάχνονται στο εργαστήριο του φαρμακείου. Ο Όρος γαληνικά προέρχεται από τον δεύτερο μεγάλο αρχαίο Έλληνα γιατρό τον ΓΑΛΗΝΟ.
Ο Γαληνός είχε εργαστήριο όπου παρασκεύαζε πολλά φάρμακα. Αρκετά σκευάσματα χρησιμοποιούνται και σήμερα, κυρίως στις δερματοπάθειες

Σας βεβαιώνουμε ότι διαθέτουμε την οργάνωση και τη γνώση τόσο για τα φάρμακα, όσο και για τα καλλυντικά.