Στο φαρμακείο διαθέτουμε όλα* τα απαραίτητα
κτηνιατρικά φάρμακα

* αναφερόμαστε στα ζώα που συνήθως εκτρέφουμε,
είτε έχουμε για συντροφιά στη Ζάκυνθο